เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สุครีพหักฉัตร
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายงามทูลขอโทษให้ขุนแผน
เรื่อง แมลงเรื่อง ต้นแก้ววิเศษ
เรื่อง สัตว์ทะเลเรื่อง ดิน
เรื่อง น้ำเรื่อง เซลล์เรื่อง แรง
 
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ